Kaalund, H. V. Uddrag fra DET SUKKER EFTER REGN -

Det sukker efter Regn
og har alt sukket længe,
men endnu intet Tegn -
kun støvbedækte Hegn
og solforbrændte Enge.