Kaalund, H. V. Uddrag fra DET SUKKER EFTER REGN -

Forpint af Solens Brand
paa Marken Kvæget brøler,
og rundt i By og Land
det skorter alt paa Vand,
og intet Vindpust kjøler.