Kaalund, H. V. Uddrag fra DET SUKKER EFTER REGN -

Som Støvet tørret ud
er mangt et Bryst hernede.
Lad ved dit Almagtsbud
Regnskyen briste, Gud,
og den Beklemte græde!