Kaalund, H. V. Uddrag fra BEKJENDELSE.

For mig er det: at være fri,
at agte Andres Ret som min,
og aldrig blande Galde i
min Friheds ædle Vin.