Kaalund, H. V. Uddrag fra BEKJENDELSE.

Thi gribes jeg af mægtig Trang
til, før mit Jordliv er forbi,
at aande ud endnu i Sang
mit Væsens Harmoni.