Kaalund, H. V. Uddrag fra BEKJENDELSE.

Ja, før med mangt et indre Syn
min Aand gaar hjem herfra til Gud,
lad mig endnu et Tankelyn
i Verden kaste ud!