Kaalund, H. V. Uddrag fra BEKJENDELSE.

Det ulmer skjult, det trænger paa,
hvad der var længe indelukt. -
O, maatte det tilsidst dog faa
sin Frihed først og Flugt!