Kaalund, H. V. Uddrag fra BEKJENDELSE.

Du Evige, som har mig skabt,
fra Dig jeg hented alt mit Mod:
jeg føler dybt: jeg var fortabt,
ifald Du mig forlod!