Kaalund, H. V. Uddrag fra BEKJENDELSE.

Selv naar Du prøved tungt min Aand
og bøjed mig i Smerte ned,
Du holdt mig med din stærke Haand
og greb mig, naar jeg gled.