Jacobsen, J. P. Uddrag fra To Verdener (DK)

»Hvad veed Du om Phønicierne?«