Jacobsen, J. P. Uddrag fra To Verdener (DK)

»Ingenting! men hvorfor skal Phønicierne altid forbigaas!«