Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Fønss (DK)

Hun trak Sløret ned om Skuldrene.