Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Fønss (DK)

»Men det vilde aldrig være mig nok, og Du kunde aldrig have Ret til at slippe mig saadan.«