Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Fønss (DK)

Fru Fønss satte sig ved hendes Seng og saae paa det blege Barn, hvis Træk kun utydeligt kunde skimtes i Natlampens gule, fattige Skjær.