Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Fønss (DK)

Han var paa een Gang saa straalende og saa nervøs, at Fruen straks tænkte, at der var sket noget, og hun anede ogsaa hvad.