Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Fønss (DK)

Det var op paa Formiddagen den næste Dag, at hun æskede Svaret.