Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Fønss (DK)

Saa blev det da som Fru Kastager havde foreslaaet; hun sagde Farvel til Børnene og de rejste, Thorbrøgger kom og de blev viede.