Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

13. Bibliografi

Breve fra, til og imellem brødrene Brandes er optrykt i Georg og Edvard Brandes: Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd I-VIII, DSL 1939-42; vedr. JPJ se især bd II og III. Endvidere kan der henvises til:

JPJ: Samlede værker 5-6, 1973-74, der indeholder breve fra J.P. Jacobsen udg. med indledninger og kommentarer af Frederik Nielsen.

Breve fra J.P. Jacobsen, 1899, 4. udg. 1968, udg. med forord af Edvard Brandes.

Kristian Hvidt (udg.): Et venskab. En brevveksling mellem J.P. Jacobsen og Edvard Brandes, 1988.

Inge Egede Andersen og Anne Sofie Boesen har lavet en omfattende, utrykt hovedopgave: Bibliografi over litteratur om J.P. Jacobsen (1985), der findes på Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek i København. En fortegnelse over JPJs skrifter på dansk og i oversættelse på germanske og romanske sprog findes i Erik Falsig: Jens Peter Jacobsen bibliografi, Danmarks Biblioteksskole, 1990.

JPJs indflydelse i udlandet samt hans forhold til bl.a. musik og billedkunst er behandlet i J.P. Jacobsens spor. Tolv afhandlinger udgivet af J.P. Jacobsen-Selskabet i hundredåret for hans død ved F.J. Billeskov Jansen, 1985.

Litteraturen om JPJ er omfattende og i stadig vækst. Her skal blot nævnes nogle nyttige afhandlinger og biografier samt referencer for efterskriften.

258

Bengt Algot Sørensen: J.P. Jacobsen, München 1990.

Frits Andersen: »Art, natur og diskurs hos J.P. Jacobsen«, i Kritik 102, 1993.

Herman Bang: »J.P. Jacobsen«, i Realisme og Realister, 1879.

Poul Borum: »Jacobsen mellem Mallarmé og Rimbaud«, i Thomas Breds-

dorff (red): Danske digtanalyser, 1969.

Edvard Brandes: »J.P. Jacobsen: Mogens og andre Noveller«, i Litterære Tendenser, 1968 (optr. af anmeldelsen fra 1882).

Georg Brandes: »J.P. Jacobsen«, i Det moderne Gjennembruds Mænd, 1883.

Torben Brostrøm: »Arabesker«, i Labyrint og Arabesk, 1967.

Frédéric Durand: Jens Peter Jacobsen ou la gravitation d'une solitude, Paris

1955/68.

Niels Egebak: »Digtning og psykoanalyse«, i Læs 2, 3. årg., Nordisk Institut,

Aarhus Universitet, 1985 (temanummer med diskussion af Jørn Vosmars disputats).

Jørn Erslev Andersen: »Dryssende roser - om spor i J.P. Jacobsens skrift«, i

Dryssende roser. Essays om digtning og filosofi, 1988, om »Fra Skitsebogen«.

Oluf Friis: »J.P. Jacobsens Michelangelo-Arabesk«, i Festskrift til Paul V. Rubow, 1956.

Bernhard Glienke: Jens Peter Jacobsens lyrische Dichtung. Ein Beitrag zur Geschichte der modemen Poesie, Neumünster 1975.

Bernhard Glienke (udg.): Expeditionen in die Moderne, Münster 1991.

Søren Hallar: Synselementerne i Naturskildringen hos J.P. Jacobsen, 1921, disputats.

Søren Hallar: J.P. Jacobsens hjem og barndom, 1950.

Jørgen Holmgaard: »Den nådeløse idealitet«, i Analyser af dansk kortprosa I, red. Jørgen Dines Johansen, 1971, om »Pesten i Bergamo«.

Niels Lyhne Jensen: Jens PeterJacobsen, Boston 1980.

Torben Kragh Grodal: »Stilaristokratisme i en gründertid« og »Jacobsen - byfrigørelse og dødsmærket provins«, i Dansk litteraturhistorie bd. 6, 1985.

Aage Knudsen: J.P. Jacobsen i hans digtning, 1950.

Anna Linck: J.P. Jacobsen. Et Levnedsløb, 1926 (2. udg.).

Jørgen Moestrup (udg.): Eros og døden. Et J.P.Jacobsen-udvalg, 1975.

Frederik Nielsen: J.P. Jacobsen. Digteren og mennesket, 1953, disputats. 3. udg. i 2 bd. 1968, I: Mennesket, II: Digteren.

Horst Nägele: J.P. Jacobsen, Stuttgart 1973.

Jørgen Ottosen: J.P. Jacobsens »Mogens«, 1968.

Mogens Pahuus: J.P. Jacobsen - en eksistentiel fortolkning af hans forfatterskab, 1986.

Finn Stein Larsen: »Det æstetiske reptil«, i Prosaens mønstre, 1971, om »Fra Skitsebogen«.

Peer E. Sørensen: »Fascinationens overvindelse. Et essay omkring J.P. Jacobsen og det moderne gennembrud«, i Kritik 20, 1971.

Peer E. Sørensen: »Den æstetiske abstraktion«, i Analyser af moderne dansk lyrik 1, red. Per Olsen, 1976, om Michelangelo-arabesken.

Brita Tigerschiöld: J.P. Jacobsen och hans roman Niels Lyhne, Göteborg 1945, disputats.

259

Knud Wentzel: »J.P. Jacobsen. En hank til en virkelighed«, i Den erindrende Faun, red. Aage Henriksen m.fl., 1968. Om bl.a. Hervert Sperring og Michelangelo-arabesken.

Jørn Vosmar: J.P. Jacobsens digtning, 1984, disputats.

Anders Østergaard (red.): Skud - tekstanalysen i dag, 1992, fem analyser af »Et Skud i Taagen« v. Charlotte Engberg, Christian Grambye og Harly Sonne, Erik A. Nielsen, Jan Rosiek og Søren Schou.