Jacobsen, J. P.

Morten Borups udgivelse af J.P. Jacobsen: Samlede Værker I-V (SV) har dannet grundlag for denne udgaves noteapparat, som er knappere vedrørende kildehistoriske data, men fyldigere i ordforklaringer og (personal)historiske oplysninger. - Enkelte noter stammer fra J.P. Jacobsen: Samlede Værker. Udgivet med Indledninger og Kommentarer af Frederik Nielsen I-VI (1973-1974) samt Eros og døden, udg. af Dansklærerforeningen ved Jørgen Moestrup (1975).