Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Mogens

Trykt første gang i Nyt dansk Maanedsskrift III, 1872.

105

gammelgothiske Arabesker: middelalderlige, sammenslyngede ornamenter. - Eliefolk: if folketroen naturvæsener, boende i skoven. - Konvolvulus: snerle. - Stente(n): overgang over gærde eller mur. -Justitsraad(ens): titel i 4. el. 5. rangklasse inden for et system af i alt 9 rangklasser.

106

(Silke)shawl: sjal.

108

Zirat(er): prydelse. - Brokfugle og Rypper: hjejler og ryper.

109

Ridder Peder (...) Magelone: folkebog fra renæssancetiden; jf. Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede VII, 1918. - Vigoleis med Guldhjulet: folkebog; jf. Danske Folkebøger V, 1921. - Skytten Bryde: folkebog fra ca. 1700, Ærens Tornevej for en Skytte navnlig Bryde; if Danske Folkebøger XIII, 1936.

110

Visekone(r): solgte skillingsviser m.m. på markeder og på gaden. - Oehlenschläger, Schiller: Adam Oe. (1779-1850), da. digter; Friedrich S. (1759-1805), ty. digter.

111

Slup: mindre, kutterlignende sejlskib.

112

Elisabeths Sang (...): Fra J.L. Heibergs skuespil Elverhøi (1828) II,7 (enten »Nu Løvsalen skygger« eller »Der vanker en Ridder«). - Kour: kur. - affekteret: påtaget. - Etagère(n): møbel med flere hylder.

113

Kasteforskjel: rangorden.

114

Kongehusets Familieforbindelser: af Chr. IXs børn blev prins Vilhelm 1863 konge af Grækenland, prinsesse Alexandra 1863 gift med Prinsen af Wales (senere Edward VII) og prinsesse Dagmar 1866 gift med den senere zar Alexander III.

115

Bonden (...) til Babylon: ej identificeret som folkeeventyr; formentlig JPJs egen fiktion.

267

116

Arup Veile: ca. 15 km NØ for Thisted - Veile: lavvandet område el. inddæmmet eng, mose. - Jannerup: sogn ca. 10 km v. for Thisted. - Davre: morgenmåltid. - læse fra Bords: fremsige bøn efter måltidet.

117

Gratierne: se n.t.s. 90. - Konsol(len): hylde, mindre bord el. skab under et spejl.

118

Doktoren til Fanden: jf. sagnet om dr. Faust(us), der forskriver sin sjæl til djævelen. - Tylvt: 12 stk.

119

Smollet: Tobias Smollett (1721-1771), eng. forfatter og læge.

121

Vexelbjælke(n): oppebærer i et hus de bjælker, der pga. forhindringer ikke kan føres helt igennem.

122

nebbre(de): (jy.) pille dun af slagtet fjerkræ. - Langhalm: lange, stive strå til fx tækning.

123

Hegnsmand(en): skovbetjent, der førte tilsyn med hegnet omkring skoven.

124

Tros: pak. - Mønsted: sogn ca. 15 km v. for Viborg.

125

Ridder af (...) Skikkelse: opr. et udtryk brugt om Don Quixote i den sp. forfatter Miguel de Cervantes Saavedras roman af samme navn (1605-1615).

126

Syringer: syrener.

127

gjøre (...) ad: holde af

128

Rødknæ(et): skræppeart. - Fløi(ene): vejrhane. - Herregaarden: se nærmere SV III s. 332 f.

132

Kirkegrime(r): spøgelse el. nisse, der holder til i kirker. - Hyldekvinden: hyldemor.

134

Dalum: en lokalitet af dette navn findes ikke i Thy.

136

Faun: guddom for mark og skov; satyr.

137

Reseda(duft): stærktduftende haveplante.

138

Toft: uopdyrket jordstykke ved gård.