Jacobsen, J. P. Lyrik og prosa

Den gamle Vandpost

Skrevet ca. 1867. Trykt første gang i SV III, 1927.

189

i Maner: om kunstlet efterligning af en særlig kunstnerisk teknik (fx en forfatters). -Justitsraadens: se n.t.s. 105.