Jacobsen, J. P. Uddrag fra Fru Marie Grubbe

Nadverftid): aftensmad (jysk). – Petri Kirkegaard: Skt. Petri Kirkegård op til 254 Nørrevold med omkringliggende haver var et yndet udflugtsmål. – Residenter: gesandter. – Hans Nansen: 1598-1667. Københavns borgmester. – Villem Fiuren: 1603-1664. Anset borger, rådmand i 1660. – Corfitz Trolle: 1628-1684. Lensmand, gehejmeråd i 1669. – Otto Krag: 1611-1666. Rigsråd og ivrig forkæmper for adelens rettigheder ved forfatningsændringen i 1660, se n.ts. 90. – Ide Daa: 1622-1668, først gift med Chr. Holck, dernæst med Chr. Urne. – Axel Urup: 1601-1671. Rigsråd og general. – krumpne: krumbøjede. – Sidsel Grubbe: 1612-1691. Datter af Knud, hvorimod Regitse var datter af Jørgen. Hofmesterinde. – Gersdorf: Joachim G., 1611-1661. Rigshovmester. - Schack: Hans, 1609-76. Københavns forsvarer under belejringen. – Thuresen: Frederik, 1613-75. Stadshauptmand i Kbh. under belejringen. – Peder Retz: Reedtz, 1614-74. På denne tid øverste rentemester, omtrent det samme som finansminister. – Lader: manerer, måder at optræde på. – Niels Rosenkrands: 1627-1676. Vandt stor hæder under belejringen som oberstløjtnant ved Kongens Livregiment.