Jacobsen, J. P. Uddrag fra Niels Lyhne

Samme år som Schacks roman udkom H.C. Andersens At være eller 209 ikke være. Det er en roman, som går ind i datidens diskussion om kristendom kontra ateisme. Dens hovedperson har opgivet sin gudstro, men da han bliver alvorligt såret under den første slesvigske krig, tyr han til at bede til Gud og når senere frem til den erkendelse, at der ikke er nogen egentlig modsætning mellem tro og viden. Dette korte referat indicerer, at Jacobsen har anlagt sin roman som et modstykke til Andersens. Dennes hovedperson hedder i øvrigt Niels Bryde, jfr. Jacobsens titel samt, at hovedpersonens rival i Jacobsens novelle Et Skud i Taagen også hedder Niels Bryde. Men noget dybere afhængighedsforhold er der ikke mellem Niels Lyhne og H.C. Andersens meget filosoferende roman.