Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Paa Færøerne er det en Selvfølge, at Danske og Færinger er to Nationer. Man iagttage følgende Replikskifte mellem to danske Marinesoldater i Tórshavns Gader: Er han dansk? — Nej, han er færøsk — og man tænke sig f. Eks. Ordet jysk indsat i Stedet for færøsk.