Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Der er sikkert ikke mange Steder i Evropa, hvor man finder saa brat og saa klar en Overgang fra middelalderlig til moderne Ernæring. Disse vidtforskellige Kosttyper kan iagttages Side om Side, de veksler fra Bygd til Bygd. Videnskaben har naturligvis været opmærksom paa dette Forhold, og i disse Maaneder har en Lægeekspedition gjort Studier paa Øerne. Maaske vil det vise sig, at Tilstanden ikke er saa daarlig, som man havde ventet, men den Beretning, der engang vil komme til at foreligge, bliver dog næppe nogen 133 Solstraalefortælling. Der kan ikke være Tvivl om, at Overgangen fra gammel til ny Kost i mangt og meget er ensbetydende med en Dekadence.