Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Det afgørende Træk ved Sambandspartiet er ikke dets Fastholdelse af Statsforbindelsen med Danmark. Statsforbindelsen har i Virkeligheden aldrig været truet, hverken i 1906 eller senere. Sambandspartiet maa i første Række karakteriseres som et konservativt Parti. Dets første Leder, Provst Frederik Petersen, var en højt begavet og aandfuld Mand, men samtidig en konservativ Mand. Hans nærmeste Medarbejder, Oliver Effersøe, der ikke kunde maale sig med ham i Klogskab og Charme, overgik ham i stivsindet Avtoritets-dyrkelse. Tilsammen repræsenterede de en vis gudhengiven Træghed, der har dybe Rødder i det færøske Folk, og i Løbet af kort Tid lykkedes det dem at rejse en Opion, der dels med Surhed, dels med Afsky vendte sig bort fra den nationale Bevægelse og fra dens Fører Jóannes Patursson.