Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Lige ud mod Nordhavet ligger den lille Bugt Sjeyndir. Paa dens vestlige Side taarner Myling sig op, paa dens østlige Side vader Tjørnevigsstakken ud i Bølgerne som en gammel og skæv Gigant, der har forslæbt sig paa en eller anden fantastisk Byrde. Solen skinner ikke ret meget paa dette Sted. Det meste af Aaret formaar den ikke at kigge over den sydlige Fjeldkant, men om Sommeren skrider dens Genskær hver Nat henover den nordlige Horisont og kaster sit stereotype Lys paa de vilde Bjerghamre, der som et Amfiteater run der sig om den øde Vig.