Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

Saa kunde man naturligvis til allersidst spørge, om Færøsk ikke var en dansk Dialekt, som Jysk eller Bornholmsk. Men enhver, der blot kender en Smule til Færøsk, ved, at en saadan Rubricering vilde være Vold mod Kendsgerningerne. Færøsk er i udpræget Grad vestnordisk, medens Dansk er østnordisk. Skellet er saa dybt, som det i det hele taget kan være mellem to nordiske Sprog, og selv om dette ikke betyder saa meget, betyder det dog noget.