Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

LYSENE den kongelige Handels Bygninger ude i Havn blev nær pustet ud af Trækken, hver Gang Vindkastene kom. Ind imellem kunde det være stille som i Graven. Saa begyndte det svære Bjælkeværk at give sig, og Stormen lagde paany sit Kvælertag om de bruntjærede Træhuse. Det peb saa vaandefuldt i hver en Vraa, Pakhuslugerne rev og sled i deres Jernkramper, paa Græstagene blafrede det som af vilde Flammer, og Brændingen væltede sig tungt om det stenede Tinganæs og indhyllede hele Thorshavn i en Byge af Salt og Regn.