Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

DA Jørgen-Frantz Jacobsen døde i Marts 1938, kun 37 Aar gammel, efterlod han sig Manuskriptet til nærværende Bog. For den danske Offentlighed er Jacobsen tidligere fremtraadt som Forfatter til to Bøger om Færøerne 1), samt til en lang Række Kroniker i „Politiken" om færøske, islandske, norske og andre skandinaviske Emner, og han vandt sig gennem disse Arbejder Ry som en klar og karakterfuld journalistisk Skribent, en Mand, der greb sit Stof an med Myndighed og Ubestikkelighed, men paa en kunstnerisk fængslende, en morsom Maade.