Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Som man vil forstaa, yndede Jørgen-Frantz Jacobsen hverken det patetiske eller det mystiske. Derimod prægedes hans Livssyn af Humor, en Humor af en vis ærlig og kernefuld Art, ofte iblandet en Malurt af hvas Kritik og Selvironi, og altid knyttet 7til den Respekt for Livet og dets umiddelbare Realiteter, som han satte højere end Alverdens ugenerte og uvederhæftige metafysiske Taagetale.