Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Tangloppen spyttede kort. Han havde forstaaet Signalet. Nu skulde han drilles. Hans Hoved drejede sig i hurtige Ryk til Højre og Venstre, hans Øjne flakkede vagtsomt. Lo de ad ham?