Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Var Samuel paa Vippen blevet forbavset, første Gang Beskyldningen udslyngedes, blev han det ikke mindre anden Gang. Han havde i det hele taget en sjælden Evne til at føle Forbavselse over Verdens Ondskab — og til at møde den med Sjælestyrke. Men her maatte protesteres!