Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Det sidste Ord skreg han ud og ledsagede det med tre smaa 13 Ekstraskud, en Salve i Pulten. Saa vendte han tilbage igen. Sejrrig iførte han sig sine Tøfler. Nu havde Samuel faaet det.