Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Døren var paany blevet trukket op med Storm og Gny. Ingen havde ænset det under Skændsmaalet — det var vel et eller andet Kvindemenneske! Nu saa de alle, at det var Barbara, Sorenskriverdatteren, der var kommet.