Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Det var ikke, fordi der stod nogen særlig Respekt om Barbara. Hun talte venligt til den gemene Mand og var aldrig hoffærdig. Men naar Solen paa en Uvejrsaften pludselig skinner i Mændenes Kreds ...