Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Naa ja. Den Historie kendte de alle. Barbara var allerede Enke efter to Præster, Hr. Thomas paa Norderøerne og Hr. Niels paa Vaagø, den sidste var død for kun et Aar siden. En tredje, Hr. Anders paa Næs, som hun indimellem havde været trolovet med, havde besindet sig i Tide. Ham var det ikke gaaet ilde. Men Folk sagde, at Barbara havde voldt begge de to Mænds Død, som hun havde været gift med. Der var blevet sladret meget om dette rundtomkring paa Øerne, og nogle kaldte hende onde Barbara. Men det var nok mest i de afsides Bygder. De, der kendte Barbara, sagde, at ond var hun ikke. Og hvad Havnemændene, hendes Bysbørn, angik, saa havde hun aldrig haft noget udestaaende med dem, tværtimod. Men Gabriel skulde nu altid komme med Skoser.