Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Gabriel var pludselig ensom i sin Krambod. Han var stor, han var Kundernes Konge, og alle havde hørt, at selv Barbara kunde 16 han skose. Men et Sted gjorde det lidt ondt inde i Gabriel. Han var kun et Menneske. Ogsaa i hans Handelssjæl boede der et lønligt Stykke Idioti. Det var ingenting. Maaske var det bare en lille Hund, der hylede ad Maanen, naar ingen hørte det. Han havde det jo godt, havde sin Løn og tjente ekstra. Han blev ogsaa nok Handelsforvalter engang. Eller Foged, for han havde gode Forbindelser. Og hvad Ensomhed nu angik, saa havde han ogsaa Angelika, der kom til ham i hans Logemente, naar han ønskede det. Alt var vel tilrettelagt, han klarede det. Men der var nu hans Kusine Barbara, der havde været gift med to Præster. Hun havde holdt Bryllup med mange flere Mænd, han vidste det, han var et lyst Hoved, intet gik ham forbi. Det var en Skam for Familien og en Forargelse i det hele taget. Men naar galt skulde være, hvorfor havde hun saa aldrig holdt et lille Bryllup med ham? Det laa jo dog saa snublende nær. Og det vilde være indenfor Familien. Det maatte dog let kunne ordnes.