Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Sorenskriveren hilste Barbara Farvel i en vis spydig Tone, som de begge efterhaanden var blevet enige om at betragte som en Form for Kæleri. Hun svarede med et Blik, der kunde tydes saaledes: Ja, du er den eneste, der forstaar mig tilbunds, og du gouterer mig! Han nød det en Smule. Men hvem kunde vide? Maaske takkede hun ogsaa Handelsforvalteren for hans Galanteri med en eller anden Mine, der udnævnte ham til den eneste eller den egentlige.