Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Lucie græd den Dag, han rejste, og han var glad og lettet da Skibet stod Bomløbet ud, og han ikke saa hende mere. Overfarten forløb vel og var kun stormfuld paa Sidstningen, da de nærmede sig deres Maal. Hr. Poul havde endnu Glansen af Københavns Spir og Taarne i Øjnene den Dag, de fik Land i Sigte. Men hin lurvede Morgen, da han første Gang saa Thorshavn — ja, det var ikke længere siden end i Gaar, skønt det forekom ham en Evighed siden — da var det, som om baade Mod og Glæde var blevet suget ud af hans Hjerte.