Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Hr. Poul blev i Nystue modtaget af Mme. Magdalene Stenderup, men fik ikke Indtryk af, at hans Besøg fra hendes Side var imødeset med nogen særdeles Forventning. Hun hilste ham snarere med en Slags halvbitter Hengivelse i Skæbnen. Hvorledes Ordene faldt, huskede han ikke senere, men de fremførtes med en træt Tilvanthed, som om hun vilde sige, at det for hende var et altfor velkendt Salmevers at se en ny Præst i sit Hus.