Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Hr. Poul svarede, at han havde Tilbud om at maatte følges med Lagmanden, som var i Færd med at skulle hjem til sin Gaard igen.