Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Sorenskriver Johan Hendrik Heyde var den Dag kommet til Kirke samtidig med Landfogeden og hans Datter. Han havde hilst paa dem, vekslet nogle Bemærkninger og smilet, men da de var traadt ind i Vaabenhuset var han ikke fulgt med dem op ad Kirkegulvet til sin Stol. I Stedet var han trasket op paa Pulpituret.