Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Barbara

Hvorfor gjorde han det? Han havde intet imod dem, men alligevel var der i dette Øjeblik noget, der skilte. De talte Dansk. Nuvel, det var deres Sprog. Og Johan Hendrik følte intet Nag til det danske, han havde selv opholdt sig meget i Danmark, hans egen Slægt var dansk. Ja, han vilde have fundet det urimeligt, om Folk som Fogeden eller Handelsforvalteren havde talt Færøsk. Og dog, her paa hjemlig Grund mellem færøsk Almue var dette letløbende Sprog et Brud paa Tonefaldet. Det irriterede ham lidt, ligesom naar han hørte nogen spille ved Siden af paa et Instrument. Han var selv afstemt efter Folket. Derfor var det ham imod at gaa frem i første Række. Han forblev hellere i Baggrunden paa Pulpituret. Her kunde han i Ro sidde og fundere over Jordforbedringer, nye Fiskeriforsøg og andre nyttige Ting til Landets bedste.