Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

Af de mange saadanne Billeder, som nu drage mig forbi, vil jeg fastholde et enkelt.