Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

Krigsraaden forstaa, at vi vilde paatage os at udfylde Pavserne mellem Theen og Fragtskaalenes Vandringer.