Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

Jesper saa medlidende over paa Sophafolkene, smilede til Julie og læste: