Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

Asessoren lo og hostede og raabte: "Superbt, superbt, ikke sandt, Krigsraad? Fortrinligt, i Sandhed fortrinligt!"