Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

"Aa hvad! der er jo Ingen af dem, der er af Folk."