Jacobsen, J. P. Uddrag fra EN CACTUS SPRINGER UD

"Du kan nok se, at hun er af de Sorte, hendes Fader var Sergeant ved Spaniolerne."